Prijave podjetja Insis d.o.o. na razpisih

SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

 

Projekt Ponovna uporaba električne in elektronske opreme se nanaša na razvoj celovitega procesa ponovne uporabe električnih in elektronskih naprav. Temelj razvoja je tehnološka obnova naprav in njenih komponent.

Cilj je tržišču dostaviti vrhunsko obnovljene naprave po 30 - 70% nižjih cenah od novih naprav in obenem pozitivno vplivati na okolje.

Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 501.994 €, predvidena višina financiranja iz mehanizma je 274.995,67 €. 

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Portal: www.evropskasredstva.si.

 

 

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D REACTEU)

 

V okviru javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) smo izvedli projektno dejavnost z nazivom Digitalizacija podjetja Insis d.o.o., s katero smo digitalizirali proizvodni proces, izboljšali uporabniško izkušnjo in podatkovno strategijo, razvili digitalne kompetence zaposlenih in uvedli industrijo 4.0.

Projekt smo izvedli v obdobju do 30. 9. 2022. Stroški projekta so ocenjeni na okrog 173.000 €, višina sofinanciranja pa na 100.000 €.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.